Podmínky a náplň studia »

Podmínky studia

►Pomaturitní studium je určeno především studentům, kteří v daném kalendářním roce, ve kterém chtějí pomaturitní studium zahájit, složí maturitní zkoušku. Tito studenti získávají statut studenta a mohou poté využívat veškerých studentských výhod.

►Studia se může zúčastnit i kdokoli jiný, a to i věkově starší, kdo má zájem o intenzivní studium cizího jazyka v dopoledních hodinách. Tento student jen nezíská oficiální statut studenta.

Náplň studia

►Pomaturitní studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT ČR. Osnovy jsou sestaveny tak, aby byla kromě teoretické přípravy věnována dostatečná pozornost praktickým cvičením a použití získaných jazykových dovedností v reálných situacích. Součástí výuky je také příprava studentů na mezinárodní Cambridgeské jazykové zkoušky.

►Výuka v rámci kurzů pomaturitního studia je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností a systémů - poslechu, ústního projevu, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. Využíváme komunikativních metod, které motivují a vedou studenty k samostatnému projevu. Upřednostňujeme tzv. "Guided Discovery approach", který umožňuje studentům samostatně objevovat jednotlivé jazykové jevy a tak si je následně lépe zapamatovat.

►Studenti se v rámci jazykových kurzů učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému i psanému projevu. Slovní zásoba se orientuje na oblasti každodenního života. Výuka vychází z potřeb jednotlivých studentů.

► Kromě výuky obecného jazyka studium rozšiřuje také znalosti z oblasti kultury a reálií.

►Výuka probíhá pod vedením jak českých lektorů, tak rodilých mluvčí.

JŠ LEVL languages

pondělí 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
úterý 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
středa 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
pátek 8.00 - 12.00

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY ⇒certifikát www.Jazykovky.cz
            Doporučení od studentů
 
 

Partneři